Forslag til likestillingsvedtaket i Stortinget, 1885.

Bildet viser et forslag til et vedtak i Stortinget om at landsmål og dansk skulle sidestilles i 1885. Da het skriftspråkene «det norske Folkesprog» (landsmål, seinere kalt nynorsk) og «det almindelige Skrift- og Bogsprog» (dansk, som ble til bokmål). Dette er ett av vedtakene som førte til at de to skriftspråkene begge ble offisielle språk.

Forslag til likestillingsvedtaket i Stortinget, 1885.
Av .

Moderne norsk er det man kaller språket i Norge etter 1536. Perioden startet ca. samme tid som reformasjonen og er fortsatt ikke avsluttet.

I første del av denne perioden ble nesten alt skrevet på dansk. Noen snakket også dansk, spesielt i byene og blant de som hadde makt i samfunnet. De fleste vanlige folk snakket forskjellige norske dialekter.

På 1800-tallet begynte flere å blande inn norske ord i danske tekster. Norske ord og måter å snakke på ble samlet inn. Bokmål ble laget på grunnlag av dansk. Nynorsk ble laget på grunnlag av norske dialekter.

Dansk og norsk

Fra midten av 1600-tallet fantes det noen tekster på bygdemål, det vil si den dialekten som ble snakket i ei bygd. Likevel var det dansk som ble sett på som det fineste språket.

Nyere moderne norsk startet i 1814 med at Norge gikk ut av unionen med Danmark. Norge fikk en egen grunnlov, og mange mente man også måtte få et norsk skriftspråk.

To norske skriftspråk

Det var flere som jobbet med å få et norsk skriftspråk, som dikteren Henrik Wergeland og språkforskerne Ivar Aasen og Knud Knudsen. Men man var uenige om hvordan det skulle gjøres:

  • Enten kunne man skape et nytt skriftspråk basert på hvordan man snakket. Det skulle bygge på de ulike dialektene. Ivar Aasen reiste rundt i hele landet og skrev ned hvordan folk snakket. Ut ifra det laget han et nytt skriftspråk. Det ble først kalt landsmål, og er i dag kjent som nynorsk.
  • Eller man kunne fornorske det danske litt etter litt. Dette ville blant andre Knud Knudsen. Knudsen ville bruke språket til de som hadde utdanning og høy status i samfunnet. Det danske språket i Norge ble sakte endret etter mange av forslagene til Knudsen. Det utviklet seg etter hvert til bokmål.

I 1885 vedtok Stortinget at nynorsk skulle bli likestilt med det danske språket. Alle fikk rett til å lære og bruke språket i skolen og ellers. Slik ble det to skriftspråk i Norge. Det blir ikke regnet som to ulike språk, men ulike måter å skrive norsk på.

I løpet av 1900-tallet har de to skriftlige språkene blitt likere.

Påvirkning

Så lenge det norske språket har eksistert, har det blitt påvirket av andre språk. Norsk har særlig lånord fra nedertysk, latin, gresk og fransk i tillegg til dansk. I nyere tid har norsk også fått flere ord fra svensk, og ikke minst engelsk.

Fram mot i dag har Norge har også fått et større språklig mangfold, særlig etter 1970-tallet, med økt innvandring. Tidligere var det ikke lov å lære for eksempel kvensk eller samisk i skolen. I dag er det å snakke og lære sitt eget morsmål en rettighet i Norge.

Les meir i Vesle norske leksikon

Faktasjekk av

Rolf Theil
Professor emeritus, Universitetet i Oslo