Maleri av filosofer.
To kjente filosofer fra antikken, Platon til venstre og Aristoteles til høyre.
Maleri av filosofer.
Av .

En filosof er en person som tenker systematisk over filosofiske spørsmål om livet og tilværelsen.

Noen eksempler på slike spørsmål er:

 • «Hva er meningen med livet?»
 • «Hva er rettferdighet?»
 • «Hvordan vet vi at noe er sant?»

Filosofer undersøker denne typen spørsmål på en systematisk og logisk måte, alene eller sammen med andre. Noen har filosofi som yrke, men det er også mulig å ha filosofi som hobby.

En viktig egenskap for den som vil være filosof, er å kunne undre seg og stille spørsmål. Det kan være ting som andre oppfatter som selvfølgelige eller opplagte. Filosofen Sokrates som levde for mer enn to tusen år siden, mente at all filosofi begynner med at noen undrer seg på denne måten.

En annen viktig egenskap er evnen til å tenke logisk og til å kunne skille mellom gode og dårlige argumenter.

En tredje viktig egenskap er evnen til å se en sak fra mange sider, og ikke nøye seg med det første svaret man finner.

Alt dette kan man kalle kritisk tenkning. Det å tenke kritisk er viktig for en filosof.

Filosofer i historien

Foto av Simone de Beauvoir.
Simone de Beauvoir var en fransk filosof og forfatter. Hun er mest kjent for Det annet kjønn (1949), hvor hun bruker filosofi til å analysere kvinners stilling i samfunnet og privatlivet.
Foto av Simone de Beauvoir.
Av /Getty Images.

Noen av de første filosofene man kjenner til levde i Hellas for mer enn to tusen år siden, i antikken. Mange av de filosofene man er opptatt av levde i Europa, men det finnes også filosofer i andre deler av verden.

Filosofene har inspirert mange mennesker, og har hatt stor betydning innen vitenskap, politikk, religion, kunst og etikk.

Eksempler på kjente filosofer:

 • Sokrates (ca. 470–399 fvt.)
 • Platon (ca. 427–347 fvt.)
 • Aristoteles (384–322 fvt)
 • René Descartes (1596–1650)
 • Voltaire (1694–1778)
 • Immanuel Kant (1724–1804)
 • John Stuart Mill (1806–1873)
 • Søren Kierkegaard (1813–1855)
 • Karl Marx (1818–1883)
 • Friedrich Nietzsche (1844–1900)
 • Jean-Paul Sartre (1905–1980)
 • Simone de Beauvoir (1908–1986)
 • Ludwig Wittgenstein (1889–1951)
 • Hannah Arendt (1906–1975)
 • Arne Næss (1912–2009)
 • Marthe Nussbaum (1947–)

Filosofi som fag

Foto av Arne Næss

Arne Næss var en kjent, norsk filosof og forfatter.

Foto av Arne Næss
Av /Gyldendal Norsk Forlag..

En som vil utdanne seg som filosof, må studere filosofi på et universitet eller en høyskole. Filosofer kan bruke utdannelsen sin på mange forskjellige områder. De fleste jobber med undervisning, forskning eller som forfattere.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Helge Svare
Forsker, OsloMet – storbyuniversitetet