En kvinne med vernebriller som holder et reagensglass i et laboratorium. Det er flere reagensrør med ulik høyde foran henne. Til høyre i bildet er det et mikroskop.
Mange kjemikere jobber med å utvikle og lage nye stoffer og materialer som for eksempel kan brukes for å utvikle nye medisiner. Mye av jobben foregår i laboratorier.
Foto av kjemiker.
Av .

Et laboratorium er en bygning eller et spesielt rom som blir brukt til vitenskapelig forskning. I et laboratorium skal det være et sikkert miljø.

Det finnes strenge regler for temperatur og luft på noen laboratorium, for eksempel nanovitenskaplige laboratorium. Det betyr at det er rent, med jevn temperatur og ren luft. Det er også bestemte regler for sikkerheten i et laboratorium.

På et laboratorium jobber forskere med eksperimenter og testing for å utvikle ny teknologi, eller for å løse vitenskapelige problemer. Det er særlig i biologi, kjemi, fysikk og medisin at man bruker laboratorier.

Mange skoler og universiteter har laboratorier. Her kan elever og studenter lære å gjøre eksperimenter og gjøre kjemiske forsøk.

Ulikte typer laboratorium

en mann og en kvinne sitter med ryggen til i bildet. De sitter foran hver sin datamaskin i et typisk laboratorium som er hvitt og rent og med mange reagensrør og kolber. På skjermen på datamaskinen ser man ulike bilder av noe som kan se ut som celler.
Datamaskin er en viktig del av utstyret i et laboratorium. Både prøver og resultater blir lagt inn i maskinen. En datamaskin kan også regne ut svar og håndtere store mengder data.
Foto fra laboratorium
Av .

Det finnes forskjellige typer laboratorium, og hver type har sitt spesielle utstyr. Hvilket utstyr det er, kommer an på hva laboratoriet skal brukes til. For eksempel:

I et laboratorium der man jobber med kjemi, har man forskjellige kjemiske stoffer, reagensglass, kolber og annet utstyr man trenger for å gjøre kjemiske forsøk.

I et medisinsk laboratorium undersøker man mennesker eller prøver fra mennesker med spesielle maskiner og instrumenter. Det er for eksempel blodprøver eller urinprøver.

I et miljølaboratorium har man for eksempel utstyr som kan måle kvalitet på vann og luft og undersøke prøver fra jorda.

De fleste laboratorier hører til universiteter, høyskoler eller bedrifter.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Unni Eikeseth
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet