Foto

På Ullandhaug i Rogaland er det bygget opp tre langhus på samme måte som de var bygd i jernalderen. Husene er 10, 35 og 50 meter lange. De er bygget av stein med tak av jord og gress.

Jernalder (Ullandhaug)
Av /Kunnskapsforlaget/NTB Scanpix.
Foto
Vikingtiden var en del av jernalderen. På bildet er en sverd fra viktingtiden som ble funnet i Melhus i Trøndelag.
Av .
Lisens: CC BY SA 4.0

Jernalderen i Norge er perioden fra omtrent 500 fvt. til rundt 1050 evt. I denne perioden ble jern det viktigste metallet folk brukte til å lage ting. Jern var billigere å produsere enn bronse. Det ga også hardere og sterkere redskaper.

De siste 250 årene av jernalderen kalles i Norge for vikingtiden.

Bakgrunn

Foto
På et sted som heter Veien i Buskerud er det funnet rester av et langhus fra tiden mellom år 100 og år 400 evt. Huset på bildet er bygget for å ligne på sånn det kan ha sett ut i jernalderen. Huset 47 meter langt.
Av /Norgeshistorie.
Lisens: CC BY NC ND 3.0

I starten av jernalderen kom jern til Norge fra Europa. I Norge var det ganske lett å lage jern. Fra år 300 til 400 fvt. lærte folk å utvinne jern fra myrmalm.

Myrmalm ligger på bunnen av myrer og tjern i områder med fjell. Klumper med malm ble tatt ut og gjort om til jern.

Jernet forandret mye i folks liv. Redskapene ble sterkere, og da ble det lettere å dyrke jorda.

Også i voldelige kamper var jern en fordel. Det ble vanlig med sverd og økser av jern.

Samfunn

Foto av glassboller, et øsekar og smykker
I jernalderen begravet man de døde sammen med verdifulle ting. Tingene på bildet stammer fra Romerriket og er funnet i en kvinnegrav i Østfold.
Av /Norgeshistorie.
Lisens: CC BY NC ND 3.0

I jernalderen var samfunnet delt mellom rike og fattige. Lederne ble ofte kalt høvdinger. Disse eide mye jord. De fleste menneskene var bønder. Noen eide sin egen gård, andre måtte jobbe for høvdingene. Folk levde også av jakt og fiske.

Mange bodde i lange hus av tre, også kalt langhus. De lengste husene kunne være veldig lange, opptil 60 eller 70 meter.

Ofte bodde det husdyr i én del av huset og mennesker i den andre. Folk bodde sammen i storfamilier på hver gård. Familie og slekt betydde mye i folks liv. Kvinnene styrte husholdningene.

Det bodde sannsynligvis mellom 100 000 og 300 000 mennesker i Norge i den siste delen av jernalderen, vikingtiden.

Gravhauger

Rundt omkring i Norge finnes det mange graver fra jernalderen. Det er store hauger med jord og stein, kalt gravhauger. De døde ble begravet sammen med verdifulle gjenstander som smykker og våpen.

Disse gjenstandene var ofte av bra kvalitet. Det tyder på økt handel og bytte av varer mellom Norge og andre land. For eksempel er det funnet bronsekjeler, glass og våpen som viser kontakt med Romerriket.

Runer

Rundt år 200 begynte folk med skrifttegn. Tegnene fra denne tiden blir kalt runer.

Runene ble brukt til å skrive på flere germanske språk i jernalderen. De ble hogd eller risset inn på våpen, smykker og redskaper.

Det ble også laget steiner med runer. De kalles runesteiner, og ble laget til minne om en som var død.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Frans-Arne Stylegar