Foto av smykker fra bronsealderen
Smykker fra bronsealderen utstilt på Kulturhistorisk museum i Oslo. Disse ble funnet i Lunner i Akershus.
Av /Kulturhistorisk museum.
Lisens: CC BY SA 4.0

Bronsealderen i Norge er tiden fra cirka 1800 fvt. til 500 fvt. Perioden har fått navn etter materialet bronse.

Det var i bronsealderen folk begynte å lage for eksempel våpen, redskaper og smykker av bronse.

Bakgrunn

Bronse er en blanding av kobber og tinn. Det ser litt ut som kobber, men er hardere og lettere å lage ting av.

I Norge finnes det lite tinn og kobber naturlig. Derfor reiste folk sørover i Europa for å få tak i det. I bronsealderen byttet man varer i stedet for å kjøpe og selge. Fra Norge hadde man for eksempel med seg skinn, horn og pels til å bytte mot bronse.

Bronsen ble smeltet for å støpe nye ting.

Bronsen var først og fremst for de rikeste. Folk brukte fortsatt mange redskaper av stein, bein og horn, slik som i steinalderen.

Samfunn

Hvordan hus kan ha sett ut i bronsealderen
I Forsand i Rogaland finnes spor etter en landsby fra bronsealderen. I bronsealderen var husene her opptil 23 meter lange og 8 meter brede. Bildet viser et hus som er bygd opp etter hvordan man tror husene kan ha sett ut.
Hvordan hus kan ha sett ut i bronsealderen

I bronsealderen ble samfunnet mer organisert. Lederne ble kalt høvdinger. De var rike og hadde mye makt. Det var høvdingene som holdt kontakten med gudene og med folk som bodde langt borte.

De fleste menneskene levde av jordbruk og hadde husdyr. Vanlige dyr var ku, sau, gris og hest. Folk drev også med jakt og fiske.

De rike bodde i hus som ble kalt langhus. De var cirka 20–30 meter lange. I langhus var det plass til både mennesker og dyr. Ofte bodde dyrene i én del av huset, og menneskene i en annen. I midten av huset var det ofte en bålplass.

Gravhauger

Foto
Mange av tingene som er funnet fra bronsealderen har vært gravd ned for å spare på dem. Et av de fineste funnene fra norsk bronsealder er disse draktsmykkene som ble funnet på en holme i Vansjø i Østfold.
Av /Kulturhistorisk museum.
Lisens: CC BY NC 3.0

Rundt omkring i Norge finnes det mange graver fra bronsealderen. Det er store hauger med jord og stein, kalt gravhauger.

I de største gravhaugene ble høvdinger gravlagt. Noen ganger ble verdifulle gjenstander gravd ned sammen med den døde. For eksempel er det funnet er halsring av gull i en gravhaug på Karmøy.

Helleristninger

Foto
Helleristninger fra bronsealderen. De forestiller store skip, og kan sees i Solberg i Østfold.
Jordbruksristningar i Østfold
Av /flickr.

Folk i Norge kunne ikke lese eller skrive i bronsealderen. Derfor finnes det ikke tekster fra denne tiden, men det finnes fortellinger i bilder.

Bildene er tegninger som er hugget eller risset inn i stein og fjell. Disse kalles helleristninger. De viser mennesker, dyr, gjenstander eller handlinger.

En helleristning av en gjenstand kan for eksempel være en båt. En handling kan være pløying av jord. Noen helleristninger viser mennesker som danser eller er på jakt.

Slutten av bronsealderen

Bronsealderen tok slutt rundt 500 fvt. Da hadde folk lært hvordan man utvinner jern. Jern er et metall, og er mye sterkere enn bronse.

Etter bronsealderen begynte jernalderen.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Frans-Arne Stylegar