Foto
Osebergskipet er verdens best bevarte vikingskip. Man kan se det på museum i Oslo
Av .

Vikingtiden varte fra år 800 til rundt år 1050. Vikinger var krigere og drev med handel. I dag er det vanlig å bruke ordet vikinger om alle som levde i Norge på denne tiden. I vikingtiden var det bare de som reiste på vikingferder som ble kalt for vikinger.

Vikingene var gode til å bygge båter, som kalles vikingskip. De reiste ofte langt for å handle eller bytte varer, eller slåss og ta sølv og andre rikdommer med makt. Språket de snakket heter norrønt og er opphavet til norsk.

Vikingtiden var over da Norge ble et kristent land.

Samfunn

I vikingtiden økte antallet mennesker i Norden. Det var vikinger som først flyttet til Island. Der bodde det ingen før på 800-tallet.

Vikingene bodde på gårder. Mange av gårdene var det som kalles langhus, der mennesker og dyr bodde i samme hus. De levde av å dyrke jorda. På hver gård bodde som oftest mann og kone, og barna deres, men også andre slektninger.

En fjerdedel av befolkningen var treller (slaver) som også bodde på gårdene. Det var vanlig at de mektigste mennene var sammen med flere kvinner enn den de var gift med. Disse ble kalt friller. De hadde ofte barn sammen med mannen. Frillene og barna bodde også på gården.

Vikingene var opptatt av ære. De hadde lover og avtaler som gjaldt for alle, og hvis noen var uenige skulle det avgjøres på tinget. Tinget var en form for møte, som ligner dagens domstoler.

Det fantes også byer, som Kaupang i Vestfold.

Vikingferder

Vikingene reiste ut i Europa, ofte til det som i dag er Irland, Storbritannia og Frankrike. De reiste også til Russland og helt til Irak.

De solgte og byttet varer med folk fra andre steder, men drev også med plyndring. Det betyr å ta ting fra andre med vold. I år 793 angrep vikinger et kloster i Lindisfarne i dagens Storbritannia. Dette var det første store angrepet vikinger gjorde utenfor Norden.

Norrøn religion

En armring av et slags metall. En litt mindre ring er festet i armringen. Til den minste ringen er det festet en figur med form som en hammer.
Bildet viser en armring med en torshammer. Den er funnet i Rakkestad i Østfold og er fra vikingtiden.
Av /Kulturhistorisk museum.
Lisens: CC BY SA 4.0

Den norrøne religionen var viktig for vikingene. De trodde på mange forskjellige guder, som Odin, Tor og Frøya. De hadde mange historier om gudene. Dette kalles norrøn mytologi. De gravla døde familiemedlemmer i gravhauger.

Gudenes rolle var å være til hjelp i menneskenes liv. Vikingene ofret mat, drikke, dyr og verdifulle ting til gudene. Dette ble kalt blot.

Slutten av vikingtiden

På slutten av 900-tallet begynte vikingledere fra forskjellige områder å samarbeide. Etter hvert slo de sammen områdene sine til det som ble landene Sverige, Danmark og Norge.

Kong Olav den hellige gjorde kristendommen til offisiell religion i Norge i 1020. Før dette hadde vikingene hatt kontakt med kristendommen gjennom vikingferder og møter med misjonærer.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Frans-Arne Stylegar