Svart-hvitt foto
Mennesker som er i slekt, ligner ofte på hverandre. Bildet viser flere generasjoner kvinner fra samme slekt.
Kvinnelige slektninger
Av /Shutterstock.

Slekt er mennesker, dyr eller andre arter av levende organismer som har noe til felles.

Om mennesker er det vanligst å bruke ordet om folk som er etterkommere av samme person. Folk som er i slekt med hverandre, kalles slektninger. Eksempler på mennesker som er slektninger, er mor, bestemor, oldefar, tremenning eller tante. De nærmeste slektningene kalles vanligvis familie.

Måten noen er i slekt på, kalles slektskap. Dette ordet brukes også om ting eller kulturer som minner om hverandre, eller om folk som er opptatt av det samme. Når noen eller noe minner mye om hverandre, kan man si at de er beslektet.

Det er flere typer slektskap:

Mennesker som deler gener

Slekt
Eksempel på den nærmeste slekten til et menneske. «Ego» i figuren betyr «jeg» og er det mennesket man tar utgangspunkt i.
De som er på samme nivå i skjemaet, er i samme slektsledd. Øverst vises de fire besteforeldrene. I andre linje vises (fra venstre): En onkel (fars svoger, gift med fars søster), en tante (fars søster), far, mor, en onkel (mors bror) og en tante (mors svigerinne, gift med mors bror). Nederst vises søsken (søster og bror), og søskenbarn (fettere og kusiner).
De slektningene som er innenfor den stiplede linjen overfører gener fra slektsledd til slektsledd. Besteforeldrene overfører gener til foreldrene. Foreldrene overfører gener til barna sine.
Slekt
Av /Store norske leksikon.
Lisens: CC BY SA 3.0

Mennesker som har mange av de samme genene, er i biologisk slekt med hverandre. Biologiske foreldre er foreldre som et barn har fått gener fra. Barnet får gener fra egg eller sædceller. Foreldrene til barnet har arvet gener av sine foreldre igjen. Foreldrene til foreldrene er biologiske besteforeldre til barnet.

Dyr som er i slekt

Innenfor faget biologi blir dyr, planter og andre levende organismer sortert i grupper. Dette kalles biologisk systematikk. Dyr som er av samme type, kalles arter. Arter som har mye til felles, samles i en slekt. For eksempel hører hester og sebraer til samme slekt.

Sosial slekt

Også mennesker som ikke deler gener, kan være i slekt, fordi de hører til en gruppe som er tett knyttet til hverandre. Et eksempel på noen som regnes for å være i slekt uten å dele gener, er to personer som er foreldre til samme barn.

Idéer som er i slekt

Man kan også si at ideer er i slekt med hverandre. Eksempel: Den greske filosofen Aristoteles var eleven til filosofen Platon. Arbeidet til Aristoteles bygger på arbeidet til Platon. Da kan man si at filosofien til Aristoteles er i slekt med filosofien til Platon, eller at de jobbet med beslektede emner.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Katrine Kjærheim Fredwall
Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo