En ligning er et matematisk uttrykk som inneholder et likhetstegn (=). En ligning har derfor en høyre og en venstre side. På hver side av likhetstegnet kan det være tall eller andre symboler.

Noen eksempler på ligninger:

5x = 20

2y² + 3x³ = 12xy

I faget algebra jobber man blant annet med å løse ligninger. Å løse en ligning vil si å finne ut hvilken verdi x må ha, eller hvilke verdier x og y må ha, for at ligningen skal stemme.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Torgeir Aambø
Stipendiat i matematikk, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet