Skyer som det regner ut av ned mot et hav og et landskap.

Skyer eller regndråper er vanndamp som er kondensert til vann. Når noe kondenserer, går det fra en gass, som vanndamp, til å bli en væske.

Foto regn over Barentshavet, Finnmark.
Av /Shutterstock.

Vanndamp er vann i form av gass.

Når en gryte med vann koker, ser man en slags hvit røyk, og ofte kaller man denne røyken for vanndamp. Det er egentlig feil, for selve vanndampen er usynlig. Den røyken man ser over gryta, består av bitte små vanndråper. Dråpene blir til fordi vanndampen blir avkjølt av luften utenfor gryta. Da blir dampen kondensert til vann.

Vanndamp er en av gassene som finnes i atmosfæren. Når vanndampen kondenserer til vann, blir den til skyer eller regndråper.

Vanndamp er den viktigste drivhusgassen. Den står for en mye større del av drivhuseffekten enn for eksempel karbondioksidgass.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Unni Eikeseth
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet