Foto av målebeger.

Bildet viser et målebeger til å måle liter og desiliter.

Foto av målebeger.

Volum, et mål på hvor mye som kan være inni en gjenstand. Det vil si hvor mye gjenstanden rommer.

Volum måles ofte i liter. Man kan for eksempel si at volumet av en brusflaske er 1,5 liter.

Volum kalles også for rominnhold.

Liter og desiliter

Når man skal måle volum for væsker, for eksempel vann og melk, bruker man ofte liter. Små volumer, for eksempel i matoppskrifter, måles ofte i desiliter (dl). En desiliter er en tidel av en liter.

Medisiner måles ofte i milliliter (ml). Det er det samme som en tusendels liter

Store volumer

Kubikkmeter (m3) er en enhet for store volumer. En kubikkmeter er det samme som tusen liter. En kubikkmeter er lik volumet av en kasse som er 1 meter bred, 1 meter dyp og 1 meter høy.

Små volumer

Kubikkcentimeter (cm3) er en enhet for små volumer. For eksempel regnes størrelsen til motorer i kubikkcentimeter.

En kubikkcentimeter er det samme som en milliliter, altså en tusendels liter.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Torgeir Aambø
Stipendiat i matematikk, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet