Faktaboks

folkerett

internasjonal rett

Folkerett er regler som gjelder mellom stater, og for og mellom internasjonale organisasjoner. Folkeretten har regler både for fred og for krig og væpna konflikt.

Menneskerettighetene er en del av folkeretten, derfor gjelder den også for enkeltpersoner.

Folkerett i krig

Folkeretten har blant annet regler for hva som er lov i krig, og hva som ikke er det. Alle land i verden har skrevet under på avtaler om at de skal følge disse reglene.

Reglene er blant annet at de skal:

  • verne om sivile, som er vanlige folk som ikke er med og kriger
  • gi legehjelp og pleie til både egne militære styrker og fiender
  • forby tortur, plyndring og å drepe sivile
  • handle humant selv om det er krig

Humant betyr menneskelig. Å handle humant i krig er å behandle andre mennesker bra, selv om man er på motsatt side. Et eksempel er om man tar noen fra fienden til fange. Da skal man behandle fangene bra, selv om de er fiender.

Hvem folkeretten gjelder for

Folkeretten sier hva stater kan og ikke kan gjøre. Den gjelder også for store internasjonale organisasjoner som for eksempel FN og EU.

Enkeltpersoner er beskyttet av menneskerettighetene. Derfor er det mulig for en person å anklage en stat for brudd på folkeretten. For eksempel kan en person gå til sak mot Norge, hvis de mener at det er staten sin skyld at de ikke får oppfylt sine menneskerettigheter.

Avtaler om folkerett

Mye av folkeretten blir laget i FN. FN skal også passe på at folkeretten følges.

Noe folkerett er skrevet ned i avtaler mellom stater, som kalles traktater. Disse gjelder for de statene som er med i avtalen. Konvensjoner er et annet ord for denne type avtaler. Mange konvensjoner er laget av FN, de kalles FN-konvensjoner.

I tillegg er det noen regler som gjelder selv om de ikke står i noen avtaler, dette kalles sedvanerett. Hvis veldig mange stater er med i en traktat kan det som står der regnes som folkerettslig sedvanerett. Da gjelder det også for de som ikke er med i traktaten.

Brudd på folkeretten

Ifølge folkeretten er det for eksempel forbudt for et land å invadere et annet land. Likevel skjer det brudd på folkeretten, og da kan landet få straff.

Brudd på forskjellige regler og avtaler behandles forskjellig. Noen ganger blir en stat tiltalt i en internasjonal domstol. Det finnes flere slike domstoler.

Hvis noen er anklaget for brudd på krigens folkerett kan det for eksempel bli en rettssak i Den internasjonale straffedomstolen (ICC).

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jon Gisle