Enkeltperson er det samme som én person, altså ett menneske. Ordet enkeltperson blir som oftest brukt om det motsatte av en gruppe mennesker eller et samfunn.

Noen ganger brukes ordet enkeltperson på samme måte som privatperson. En privatperson er et menneske som ikke er på jobb, og som gjør noe på fritiden eller bare for seg selv.

Et annet ord for enkeltperson er enkeltindivid. Dette ordet kan også brukes om ett dyr.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jon Gisle