Drap er å ta livet til en annen person. Å drepe noen er ulovlig, enten man gjør det med vilje eller ikke.

Forskjellige typer drap

Det heter forsettlig når den som dreper, ville og mente å drepe offeret. Det også forsettlig drap hvis man gjør noe som man skjønner at andre kommer til å dø av, selv om målet ikke var å drepe.

Å drepe uaktsomt betyr at man gjør noe som fører til at en annen person dør, og at den som gjør det burde skjønt at det kunne skje. For eksempel kan man bli dømt for uaktsomt drap hvis man kjører bil når man er full eller sovner bak rattet, og så kjører på noen som dør.

Straffbart

Straffen for et drap er ofte fengsel i omtrent 12 år. Drap som er planlagt lenge, eller som er gjort på en spesielt grusom måte, gir lenger straff. Vanligvis er straffen fengsel i mellom 8 og 21 år.

Forsettlig drap får lenger straff enn uaktsomt drap. De som hjelper til med drap får også som regel fengsel.

Drap i Norge

I Norge er det få forsettlige drap, omtrent 25–30 i året. Mange av ofrene i Norge blir drept med kniv. I de fleste tilfellene kjenner den som dreper og offeret hverandre fra før. Ofte er har den som dreper ruset seg med alkohol eller narkotika. I de aller fleste tilfellene finner politiet ut hvem som har gjort det, og hen blir dømt for drapet.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Ivar Husby
Politihøgskolen