Noter på notelinjer. Det er en note som er langt nede, og en note som er langt oppe på notelinjen.
Hvor høy, eller lys, tonen skal være blir bestemt av hvor noten står på notelinjene. Til venstre på bildet er g-nøkkel. G-nøkkelen viser hvor på de fem notelinjene noten g ligger.
Illustrasjon av notelinje med noter.
Av .
Illustrasjon av note.
Denne noten består av et hode, en hals og en fane. Notene ser ulike ut basert på hvor lenge tonen skal spilles eller synges.
Illustrasjon av note.
Av .

Note er en type tegn som brukes til å skrive ned musikk. Notene forteller hvor lys eller mørk hver tone skal være, og hvor lenge lyden skal vare.

Notene blir skrevet på en notelinje. Det er vanligvis fem notelinjer. Notene står på en av linjene eller mellom to av linjene. De kan også stå utenfor linjene.

Lyse toner ligger på de øverste linjene. Dype toner ligger på de nederste linjene. Formen til noten sier noe om hvor lenge lyden skal vare.

Noter kalles også musikkens skriftspråk.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jan Sverre Knudsen
Professor, OsloMet – storbyuniversitetet