Foto av orkester.

Biletet viser dirigenten Han-na Chang og Trondheim Symfoniorkester.

Foto av orkester.
Av .

Kunstmusikk er musikk som er skapt av yrkesmusikarar og komponistar. Kunstmusikk er ein sjanger som skil seg frå folkemusikk og populærmusikk.

Kunstmusikk er først og fremst laga for å bli lytta til på ein konsert eller eit anna arrangement.

Klassisk musikk er kunstmusikk av namngitte komponistar som er skriven ned med notar. Det er musikk for solistar, orkestre og musikk til opera og ballett.

Kunstmusikk frå vår eiga tid blir kalla samtidsmusikk.

Les meir i Vesle norske leksikon

Faktasjekk av

Jan Sverre Knudsen
Professor, OsloMet – storbyuniversitetet