Foto av orkesterinstrumenter.

Bildet viser instrumenter som er vanlige i et orkester: horn, stortromme, trombone, bass, fiolin, cello, klarinetter, harpe, engelsk horn, trompet og skarptromme.

Foto av orkesterinstrumenter.
Av .
Foto av fløyte.
Mennesker har laget og brukt instrumenter helt siden steinalderen. Bildet viser en fløyte av bein fra steinalderen.
Foto av fløyte.
Av .
Lisens: CC BY NC SA 4.0

Musikkinstrumenter er gjenstander som er laget for å spille musikk. Alle ting som lager lyd og brukes av en person, kan være et musikkinstrument. Men ordet brukes oftest om ting som er ment for å lage musikk.

De eldste musikkinstrumentene

Arkeologer har funnet musikkinstrumenter som er helt fra steinalderen. Det er som oftest fløyter av bein eller tre de har funnet. Mennesker har laget instrumenter og spilt musikk i alle tider og over hele kloden.

I Norge har arkeologene funnet mange forskjellige musikkinstrumenter. De har funnet trommer, rangler og fløyter. Det eldste musikkinstrumentet som er funnet, er fra steinalderen og ble funnet utenfor Bodø. Det var et musikkinstrument som heter hurre, og som lager en dyp brummelyd når det svinges rundt i luften.

Musikkinstrumenter i dag

Musikkinstrumentene har endret seg etter hvert som samfunnet har endret seg. De har forandret seg etter hvert som mennesker fant nye materialer og nye måter å lage musikkinstrumenter på.

I dag deles musikkinstrumenter inn i flere grupper:

  • blåseinstrumenter: Blir spilt på ved å blåse inn i instrumentet
  • strengeinstrumenter: Blir spilt på ved å stryke, slå forsiktig eller knipse på strenger
  • slaginstrumenter: Blir spilt på ved å slå på dem
  • elektroniske instrumenter: Må kobles til strøm og høyttaler

En datamaskin kan også være et elektronisk instrument.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jan Sverre Knudsen
Professor, OsloMet – storbyuniversitetet