Figur som viser hvor de ulike finnene sitter på fiskekroppen
Fisk kan ha en brystfinne og en bukfinne på hver side av kroppen, én halefinne bak, én gattfinne under og en eller flere ryggfinner på ryggen.
Tegning av fisk med finner.
Av /iStock/modifisert av SNL.

Finner er deler av kroppen til fisk. Fisk bruker finnene først og fremst til å styre med og til å komme seg framover i vannet.

Nesten alle fisk har finner. Vanligvis har fisk én hver av halefinne, ryggfinne og gattfinne. De fleste har også et par brystfinner og et par bukfinner.

Noen dinosaurer hadde også finner, som fiskeøgler.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Leif Asbjørn Vøllestad
Professor i biologi, Universitetet i Oslo