En stor hvalhai som svømmer blant andre, mindre fisk i et blått hav.

Forskere er usikre på hvor stor en hvalhai kan bli. Den største som er fanget og målt, var 20 meter lang og veide 34 tonn.

Foto av hvalhai.
Av .
Lisens: CC BY SA 2.0

Hvalhai er den største haien i verden. Hvalhaien lever i varme hav, men kan svømme over store avstander. Forskere vet lite om hvalhaien.

Beskrivelse

En hvalhai med stort, åpent gap under vann.
Hvalhai som spiser. Den siler plankton og småfisk ut fra sjøvannet.
Foto av spisende hvalhai.
Av /iStock.

Forskere er usikre på hvor stor en hvalhai kan bli. Den største som er fanget og målt, var 20 meter lang og veide 34 tonn. Det er usikkert hvor stor hvalhaien kan bli, og hvor lenge den lever.

Hvalhaien har et hode som er bredt og flatt. Den har en bred munn med små tenner. På ryggen har hvalhaien to finner. Det er en stor ryggfinne og en liten finne lenger bak.

Kroppen har mørk farge med lyse flekker og striper som går både oppover og nedover. Undersiden av hvalhaien har lysere farge.

Levevis

Hvalhaier spiser plankton og småfisk. Plankton er små dyr og planter som driver rundt i havet. Hvalhaier kan suge inn vann og sile ut maten.

Hvalhaier lever i varme hav, og er mest vanlig nær kysten. De kan svømme over svært store områder. De kommer tilbake til faste områder for å spise. Det er også sannsynlig at de reiser til faste steder for å føde unger.

Formering

Hvalhaien føder levende unger. Slik er det også for alle andre typer hai. Hvalhai kan føde mange unger. I en drektig hvalhai har det blitt funnet så mye som 300 egg og nyklekte unger.

Forskning

Det er mye man ikke vet om hvalhaien. Forskere prøver å finne ut mer om arten ved å feste sendere på ryggfinnen. Da blir det mulig å finne ut hvor hvalhaien svømmer. Sidan hvalhai er en sjelden art, er det få haier å forske på.

Truet art

Det er lite fiske etter hvalhai. Likevel er arten sterkt truet. Noen blir påkjørt av båter når de svømmer nær overflaten, eller nær kysten. Ulike steder i verden blir det arbeidet for å verne arten.

Å dra på safari for å se hvalhai er populært for turister enkelte steder, blant annet utenfor Mexico.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Leif Asbjørn Vøllestad
Professor i biologi, Universitetet i Oslo