Figur med et øye, et øre, en munn, en nese og en hånd.
Mennesket har fem sanser: syn, hørsel, lukt, smak og følesans.
De fem sansene
Av /Shutterstock.
Foto av en melaninrik mann og en kvinne som holder rundt hverandre.

Følesansen sitter i huden. Huden sier fra til hjernen om at noen tar på kroppen. Så avgjør hjernen hvordan kroppen skal reagere. Det kan føles både godt og vondt å blir tatt på.

Foto
Av /Shutterstock.

Sanser er de delene av kroppen som tar imot inntrykk verden utenfor. Det å ta imot inntrykk kalles å sanse. De kroppsdelene som brukes til å sanse, kalles sanseorganer. De ulike sanseorganene tar imot inntrykk og sender disse videre til hjernen.

Både mennesker og andre dyr har sanser. Det er vanlig å si at mennesker har fem sanser:

  • Syn, som man får gjennom øynene
  • Hørsel, som man får gjennom ørene
  • Lukt, som man får gjennom nesen
  • Smak, som man får gjennom tungen
  • Følesansen, som man får gjennom huden

Oppgaver

For at mennesker skal fungere, trenger de informasjon om alt som skjer inni og utenfor kroppen. Sansene jobber med å fange opp denne informasjonen og lynraskt sende den videre til hjernen og ryggmargen. Hjernen og ryggmargen bruker så informasjonen til å styre kroppen.

Lukt er kjemiske stoffer i lufta. Nesen fanger opp stoffene og sender informasjonen til hjernen. Hjernen klarer å skjønne hva slags lukt det er snakk om. Kroppen reagerer forskjellig på lukter, for eksempel av nybakte boller eller lukten av melk som er blitt for gammel.

Sansene hjelper til med å hindre farlige situasjoner. Hvis man skal krysse en vei, kan man bruke både øynene og ørene for å sanse om det kommer biler. Sansene forteller hva som skjer, men også hvor intenst det er. Hvis man stikker hånda i vann, kjenner man både at det er vått og hvor varmt vannet er. Hvis vannet er veldig varmt, skjønner kroppen straks at den må trekke til seg hånda.

Mennesker og dyr bruker sansene for å forstå signaler fra andre. Man bruker hørselen for å høre hva andre sier. Man kan se på ansiktet for å se om noen er glade eller triste. Hudkontakt er viktig mellom mellom mennesker som er glade i hverandre. Man kan også stimulere sansene med kunst. For eksempel stimulerer musikk hørselen, bilder stimulerer synet og god mat stimulerer smaken.

Andre sanser

I tillegg til de fem sansene, har mennesker to sanser til:

  • Evnen til å kjenne hvilken stilling de ulike delene av kroppen står i forhold til hverandre og hvordan de beveger seg, kalles leddsans. Denne sansen kommer fra muskler, sener og ledd.
  • Evnen til å holde balansen kalles likevektssansen. Den finnes i øret.

Noen dyr har også andre typer sanser. De kan for eksempel sanse elektrisitet og magnetiske felter.

Tap av sanser

Noen mennesker mangler evnen til å bruke én eller flere sanser. En som er blind eller svaksynt, har dårlig syn. Noen ganger kan man få hjelpemidler til sansene, som briller eller høreapparat.

Man kan også få dårligere evne til å sanse hvis man blir syk. For eksempel kan man få dårligere luktesans hvis man er forkjølet eller allergisk.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Per Holck
Professor emeritus, dr. med., Universitetet i Oslo