Til venstre er det en tegning av en mann sett forfra, med en synlig ryggsøyle, hodeskalle og bekken. Til venstre er det en tegning av en ryggsøyle alene. Virvlene ser ut som klosser, med tagger som stikker ut på hver side. Virvlene har også bakre tagger, men de er ikke synlig på tegningen. Bruskskivene er flate puter mellom virvlene. Det er piler som viser hvor de ulike delene av ryggsøylen starter og stopper. De syv halsvirvlene starter inni hodet, omtrent i samme nivå som neseborene, og slutter der nakken går over til å bli ryggen. De tolv brystvirvlene stopper i høyde med det siste paret ribbein. De fem lendevirvlene stopper i høyde med ryggens smilehull. Korsbeinet er en del av bekkenet. Tuppen på halebeinet kan kjennes like ovenfor rumpesprekken.
Her er huden og deler av skjelettet gjort gjennomsiktig. Ribbeina er fjernet for å se hele ryggsøylen. Ryggsøylen består av knokler, kalt virvler, og bruskskiver. Hodeskallen sitter på toppen av ryggsøylen. Korsbeinet er både en del av ryggsøylen og en del av bekkenet.
Ryggsøylen
Av /Store norske leksikon.

Ryggsøylen er en del av skjelettet i kroppen. Den holder kroppen oppe. Alle virveldyr har en ryggsøyle. Den er bygget opp av ryggvirvler, som er en type bein. Mennesket har vanligvis 33 virvler totalt i begynnelsen av livet. Noen av disse vil vokse sammen hos voksne, og da har man totalt 26 virvler.

Ryggsøylen kalles også ryggraden.

Beskrivelse

Et fotografi av en en virvel fra et menneske. Virvellegemet ser ut som en oval kloss og en bue av bein stikker ut bak den. Rommet mellom virvellegemet og denne beinbuen er virvelhullet. På buen er det tre tagger. En ryggtagg stikker ut på baksiden av buen, omtrent i midtlinjen. De to tverrtaggene stikker ut på siden av beinbuen.

Alle virvler har et virvellegeme, beintagger, og et virvelhull hvor det er plass til ryggmarg og nerver. Det ligger en pute av brusk mellom virvellegemene. Hos noen kan man kjenne ryggtaggene når man trykker fingrene langs midten av ryggen. Ryggtaggen til den nederste halsvirvelen er aller lettest å se og kjenne, særlig når man bøyer hodet framover.

Undersiden av en brystvirvel
Av .

Når man ser på ryggsøylen forfra, skal den se helt rett ut. Sett fra siden, vil en normal ryggsøyle være buet flere steder.

Ryggsøylen består av mange virvler. Fra øverst til nederst har et menneske:

 • 7 halsvirvler
 • 12 brystvirvler
 • 5 lendevirvler
 • 5 korsvirvler
 • 3–5 halevirvler (vanligvis 4)

Korsvirvlene har vokst sammen til én felles knokkel hos voksne. Denne heter korsbeinet. Det samme gjelder halevirvlene. Disse har vokst sammen til halebeinet.

Virvlene i halsen, brystet og lendevirvlene kan beveges. De er bundet sammen med muskler, bånd og små ledd. Størrelsen på de løse virvlene henger sammen med hvor mye vekt de skal tåle. Derfor blir de større jo lenger ned i kroppen de sitter.

Mellom ryggvirvlene er det skiver laget av brusk. Disse demper støt og hjelper ryggsøylen med å tåle ulike belastninger.

Oppgaver

Ryggsøylen har flere oppgaver:

 • å bære vekten av overkroppen
 • å gi kroppen form og holde den oppreist
 • å bidra til at man kan bevege hodet, halsen og resten av overkroppen
 • å beskytte ryggmargen, som er en del av sentralnervesystemet

Det er litt ulikt hvor mye man kan bevege de forskjellige delene av ryggsøylen. Det vil også variere fra menneske til menneske hvor bevegelig ryggsøylen er. Dette henger blant annet sammen med hvor gammel man er, hvor mye man har trent, og hvor god helse man har.

Les mer i Lille norske leksikon

 • kroppen
 • skjelettet
 • sentralnervesystemet

Faktasjekk av

Per Holck
Professor emeritus, dr. med., Universitetet i Oslo