FNs sikkerhetsråd er et råd som har ansvar for arbeidet med fred og sikkerhet i FN. Oftest kalles det bare Sikkerhetsrådet.

Medlemmer

Sikkerhetsrådet har alltid 15 medlemmer. 5 av dem er faste medlemmer, de er:

De 10 andre statene i Sikkerhetsrådet velges for to år om gangen. Norge var medlem i sikkerhetsrådet fra 2020 til 2022.

De faste medlemmene i Sikkerhetsrådet har vetorett. Det betyr at hvis de sier nei til noe, så blir det ikke noe av. Det kan gjøre det vanskelig å løse problemer der de faste medlemmene er innblandet.

Arbeid for fred

Alle statene i FN må følge det Sikkerhetsrådet sier. I mange saker har Sikkerhetsrådet fått slutt på uenigheter og krig. Når sikkerhetsrådet setter i gang ting for å stoppe krig, kalles det fredsbevarende operasjoner. Da kan de for eksempel sende soldater til et område hvor det er konflikt.

Til sammen har det vært 71 fredsbevarende operasjoner som Sikkerhetsrådet har startet. De har blant annet stoppet krig på Kypros og i Vest-Sahara. De har også vært med å få slutt på krigshandlinger på blant annet Balkan og i Den demokratiske republikken Kongo. I 1988 fikk FNs fredsbevarende operasjoner Nobels fredspris.

FN har ikke egne soldater, så medlemslandene sender soldater når FN skal passe på at det ikke blir krig et sted.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Sten Lundbo
Siviløkonom, tidligere ambassadør