en mann og en kvinne ved et tre. Kvinnen halvveis ligger og mannen står med hendene foldet. Oppe i himmelen over ser man Gud som en gammel mann med hvitt skjegg. Han er omgitt av engler og holder en finger opp i luften som en streng gest. Han ser også strengt ned på Adam og Eva nede på jorden.
Adam og Eva er ulydige mot Gud, og han straffer dem med å utvise dem fra paradiset. Ifølge Bibelen var det da synden kom inn i menneskenes liv. Det kalles arvesynden, fordi alle etterkommere av Adam og Eva har arvet denne synden.
Maleri av syndefallet.
Av /Metropolitan Museum of Art.

Synd er en handling som regnes som dårlig eller gal i en religion. Mange troende mennesker tenker at en synd er noe som bryter med det de mener er en guds vilje. I mange religioner er synd også forklaringen på at det finnes lidelse og død.

Hva som er synd er forskjellig i ulike religioner. Det kan både dreie seg om tanker og handlinger. Det er også forskjeller på hva man mener om synd i ulike retninger i samme religion.

Synd i kristendommen

I kristendommen betyr synd flere ting:

  • En synd er en handling som man tror Gud mener er dårlig eller gal.
  • Synd er også en slags tilstand som alle mennesker har. Det er fordi kristendommen lærer at alle mennesker er født syndige.

Ifølge kristendommen kom synden inn i verden på grunn av noe de første menneskene, Eva og Adam, gjorde. I Bibelen står det en fortelling om at de spiste en frukt fra et tre Gud hadde sagt de ikke fikk lov til å spise fra. Kristne kaller dette for syndefallet. Gud ble sint, og som straff ble menneskene jaget ut av det som kalles Edens hage eller paradiset.

I kristendommen blir Eva og Adams synd også overført til alle nye generasjoner. Det blir kalt arvesynden.

Synd i jødedommen

I jødedommens bibel, Tanakh, står de samme fortellingene. Men jødene oppfatter tekstene annerledes og har ingen forestilling om at alle mennesker er født syndige.

Ifølge jødedommen kan hvert menneske velge om det vil gjøre gode eller dårlige handlinger. Med synd menes først og fremst å bryte en av Guds lover og leveregler, slik de står i Toraen. Det kan også være å ikke å bry seg om sine medmennesker.

Synd i islam

Fotografi av menn som sitter på gulvet med bena i kors og leser i hver sin bok. De fleste er barbent. Gulvet er dekket av et rødt, mønstret teppe. Ved siden av mennene er det et stort metallmøbel med flere bokhyller i.- Det står bøker i hyllene.
Muslimer i Indonesia leser i Koranen.
Foto av muslimer i bønn.
Lisens: CC BY SA 3.0

I islam er synd handlinger som går mot Guds vilje og bryter med de religiøse reglene og pliktene som finnes i de hellige skriftene Koranen og hadithene. De aller viktigste pliktene kalles islams fem søyler.

Synd i buddhismen

I buddhismen er synd litt annerledes enn i monoteistiske religioner. Det dreier seg ikke om å gjøre som en gud sier. Men det er en form for synd å gjøre ting som ikke er gode for en selv eller andre. Dårlige handlinger kan føre til lidelse, og i buddhismen er det et mål å slippe unna lidelse og gjenfødelse.

Synd i hinduismen

Flere indiske kvinner og menn som vasker seg i en grønn elv.

For mange hinduer er det å vaske seg i den hellige elven Ganges en måte å vaske bort synder på.

Av .
Lisens: CC BY SA 2.0

Hinduismen er heller ikke opptatt av det kristne mener med synd. Men dårlige handlinger eller egenskaper kan gjøre at man får det dårligere i det neste livet. Man må for eksempel ikke være slem mot andre eller skade dyr eller natur. Det er fordi hinduer ser på alt liv som hellig.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Bente Groth
Religionshistoriker