Etterkommer kan bety to forskjellige ting:

Når ordet brukes om mennesker, mener man de slektningene som kommer etter en person. Det vil si barnet, barnebarna, oldebarna og så videre til denne personen.

Når ordet brukes om dyr eller planter, mener man arter som har utviklet seg fra hverandre over lang tid.

Mennesker

Hos mennesker er etterkommere barn, barnebarn og alle generasjonene som kommer etter det igjen.

Eksempel: Hanne er etterkommer av foreldrene sine, Grete og Svein. Når Hanne får barn, er de barna etterkommere av Hanne, men også av Grete og Svein.

Dette er en måte å beskrive forholdet mellom generasjoner i en familie på.

Dyr og planter

Etterkommer kan også brukes til å beskrive arter av dyr eller planter som har utviklet seg fra andre arter over lang tid. Det kalles evolusjon.

Eksempel: For millioner av år siden fantes det en type fugl som lignet på dagens spurver. Etter hvert utviklet disse fuglene seg på forskjellige måter i forskjellige deler av verden. De tilpasset seg ulike miljøer og fikk forskjellige egenskaper. Disse forskjellige typene spurver er etterkommere av den opprinnelige fuglen. Nå er de forskjellige spurvetypene ulike arter som lever på ulike steder og spiser forskjellige ting.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Katrine Kjærheim Fredwall
Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo