Foto av Tanakh.

Første Mosebok innleder den jødiske bibelen, Tanakh.

Foto av Tanakh.
Av .
Lisens: CC BY 3.0

Jødedommen har mange hellige tekster. Jødenes bibel, Tanakh er den første av dem. Den har de samme tekstene som kristendommens Det gamle testamente, men inndelingen er forskjellig. Tanakh er skrevet på hebraisk.

Tanakh

Foto av Toraen.
Toraen er skrevet på ruller som blir oppbevart i et skap i synagogen.
Foto av Toraen.
Av /wikimedia Commons.
Lisens: CC BY SA 3.0

Den aller første og aller helligste delen av Tanakh er Toraen, som betyr «Læren». Mange tror at den er skrevet av Moses. Der står fortellingene om hvordan jødene ble et eget folk og om hvordan Moses fikk lover og leveregler fra Gud. De mest kjente lovene er De ti bud.

Toraen forteller også om hvordan Gud laget en avtale med jødene, som ga dem både rettigheter og plikter. Denne delen kalles «Den skriftlige Toraen». Til bruk i synagogen er Toraen skrevet på håndskrevne tekstruller. De er hellige og står i et eget skap.

De andre delene av Tanakh er veldig forskjellige. Noen forteller om hvordan Gud sendte profeter for å true jødene med straff når de ikke gjorde som Gud hadde sagt. Andre tekster handler om jødenes tidlige historie, og om konger og andre viktige personer. I tillegg inneholder Tanakh også salmer, kjærlighetssanger, ordtak og visdomsord.

Den muntlige loven

Lovene som står i Toraen er ikke alltid så lette å forstå. Derfor tror jødene at Moses også fikk muntlige forklaringer fra Gud. Disse skulle fortelles videre, men ikke skrives ned. Men etter noen hundre år skjønte både prestene og de lærde at det var blitt så mange forklaringer og fortellinger at de måtte skrive dem ned likevel.

Mishna

Den første samlingen ble laget omtrent 200 år evt. og kalles Mishna. Mishna er jødedommens andre hellige tekst. Den er en lovbok som sier hva jøder skal gjøre og hva som er forbudt.

Etterhvert begynte rabbinerne å forklare disse lovene også. I tillegg var det mange fortellinger og visdomsord som de mente heller ikke burde bli glemt.

Talmud

Mishna og alle forklaringene, fortellingene og visdomsordene ble samlet i jødedommens største samling med hellige tekster. Den blir kalt Talmud.

Talmud gir svar på alle mulige vanskelige spørsmål om hva som er rett og galt. Dette kalles «Den muntlige loven». Den muntlige og den skriftlige Toraen til sammen er det jøder oftest mener når de snakker om å studere Toraen.

I religiøse jødiske skoler begynner barna å lese bibeltekster allerede i første klasse. Talmud er veldig vanskelig, så den må vente til de er i tiårsalderen.

Siddur

Siddur er den jødiske bønneboken. Den inneholder salmer og bønner. Den brukes både hjemme og i synagogen.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Bente Groth
Religionshistoriker