Foto fra statsråd med kronprins Haakon og kong Harald nærmest kamera. Nedover på hver side av et langt langbord sitter regjeringsmedlemmene.

Bildet viser det første statsrådet til Regjeringen Støre, der både kong Harald og kronprins Haakon deltok.

Av /NTB.

Statsråd er både et møte for regjeringen og tittelen til den som leder et departement.

Møte for regjeringen

Når hele regjeringen har møte og bestemmer ting, heter møtet statsråd.

I Norge er det kongen som er statsoverhode, men det er regjeringen som styrer landet. Regjeringen er egentlig kongens råd, derfor kalles møtene statsråd. Når kongen er med på møtene, kalles det av og til Kongen i statsråd.

Møtet som kalles statsråd skjer en gang i uken, vanligvis hver fredag klokka 11. Møtet er på Slottet i Oslo, og det er kongen som leder det. Hvis kongen er syk eller på reise, er det kronprinsen som leder møtet. Resten av uka er det statsministeren som leder møtene i regjeringen.

Tittelen statsråd

I regjeringen har alle, unntatt statsministeren og utenriksministeren, tittelen statsråd. Men selv om statsrådene egentlig ikke har tittelen minister er det vanlig å kalle dem det. For eksempel blir statsråden (altså lederen) for finansdepartementet, som oftest kalt finansminister.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Dag Einar Thorsen
Førsteamanuensis i statsvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge