Faktaboks

selvmord

selvdrap

Hvis det står om liv og helse, ring 113
Ring nærmeste legevakt på 116 117

Mental Helse Hjelpetelefonen
Telefon: 116 123 (hele døgnet)
Chat: Sidetmedord.no 

Alarmtelefonen for barn og unge
Telefon: 116 111 (hele døgnet)
Chat: 116111.no

Røde Kors: Kors på halsen
For alle under 18 år
Telefon: 800 33 321
Chat: korspahalsen.no

Kirkens SOS
Telefon: 224 00 040 (hele døgnet)

Vold og overgrepslinjen
Telefon: 116 006

Selvmord er når noen tar sitt eget liv med vilje. Da skader personen seg selv så mye at hen dør. En som tar livet sitt, har ofte slitt med vonde følelser i lengre tid. Ofte er personen fortvilet på grunn av en psykisk sykdom.

Når noen tar livet sitt, blir venner, familie og andre vanligvis overrasket og veldig triste.

Når noen planlegger å ta livet av seg, har de selvmordstanker. Hvis noen prøver å ta livet sitt, men ikke dør, kalles det et selvmordsforsøk.

Hjelp

Det er viktig å be om hjelp, enten man tenker på å ta sitt eget liv, eller er bekymret for noen andre. Det kan redde liv. Ring nødnummeret 113 hvis det haster. Dette nummeret er for å få legehjelp så fort som mulig.

Leger, psykologer, helsesykepleiere og lærere kan hjelpe. Alle disse har taushetsplikt. Det betyr at de ikke har lov til å fortelle videre det man forteller dem.

Ofte kan det være vanskelig å be om hjelp selv. Det kan også være veldig vanskelig å skjønne at andre har selvmordstanker.

Noe man kan gjøre for å hindre selvmord er for eksempel:

 • Be om hjelp hos fastlegen. Man kan snakke med legen om vonde tanker, psykiske sykdommer eller andre store problemer, selv om man ikke føler seg syk.
 • Ringe til eller chatte med en hjelpetjeneste der er det mulig å få råd.
 • Be om hjelp hvis noen andre snakker om å ta livet sitt, eller man er bekymret for dem.
 • Snakke med venner og familie om egne problemer eller bekymringer.
 • Legge merke til andre mennesker og ikke vær redd for å spørre hvordan andre har det.
 • Stille opp for andre når de ber om hjelp eller ikke bør være alene.

Årsaker

En som tar livet av seg har det så vondt at hen ikke orker å leve mer. Personen kan føle at hen har så store problemer at det ikke er mulig å løse dem, eller at hen aldri vil få det bedre. Noen føler at livet ikke er verdt å leve og at de ikke betyr noe.

Disse følelsene er ofte så sterke at personen ikke ser noen annen utvei enn å ta livet sitt. Men vanligvis stemmer ikke disse følelsene med virkeligheten.

Som oftest er det ikke bare én årsak til at noen ønsker å ta livet sitt. Noen årsaker kan være:

 • Personen har en psykisk sykdom, for eksempel depresjon eller bipolar lidelse.
 • Personen er ulykkelig eller har det vanskelig.
 • Personen har opplevd noe som har gitt traumer, for eksempel seksuelle overgrep eller mobbing.
 • Personen har mistet en nær venn, kjæreste eller et barn.
 • Personen er ensom.
 • Personen skammer seg veldig for noe hen har gjort eller hvordan hen er.
 • Personen opplever en krise, for eksempel med penger.
 • Personen er ruset eller er avhengig av rus.
 • Personen har en kronisk og alvorlig sykdom.

Statistikk

I Norge er det omtrent 600 som tar livet sitt hvert år. Hvert år er det flere tusen selvmordsforsøk. Det er flest menn som dør av selvmord.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Erlend Hem
Professor, Universitetet i Oslo