Kronisk betyr langvarig. Ordet brukes oftest om sykdommer. En kronisk sykdom er en sykdom som varer lenge, mer enn et halvt år. Noen kroniske sykdommer går aldri over.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Erlend Hem
Professor, Universitetet i Oslo