Skam er en ubehagelig følelse av å ha gjort noe galt eller at det er noe galt med en. En som skammer seg, ønsker ofte å forsvinne eller at ingen skal se dem. Det går an å føle skam for noe man har gjort, eller for hvem man er.

Å føle mye skam kan være vondt og føre til dårlig psykisk helse eller til psykisk sykdom. Det er særlig skadelig å skamme seg for den man er.

Skam kan også komme hvis man har gjort noe galt og har dårlig samvittighet. Da angrer man på det man har gjort. Den typen skam kan noen ganger være nyttig, fordi en som føler skam etter å ha gjort noe galt, vil unngå å gjøre det igjen.

Kjennetegn

En som skammer seg kan:

  • få lyst til å forsvinne eller gjøre seg usynlig.
  • bli rød i ansiktet, få varme kinn eller bli rød nedover halsen og brystet.
  • unngå situasjoner der hen tror at hen vil skamme seg.
  • unngå situasjoner der hen har skammet seg tidligere.
  • bli sint eller hissig på folk rundt seg, i stedet for å vise at hen skammer seg.
  • bli sint på seg selv og sin egen personlighet.
  • bli ensom.
  • få lyst til å si unnskyld eller gjøre noe godt igjen.

Folk som skammer seg mye over hvordan de er, kan trekke seg unna andre mennesker. De kan prøve å endre personligheten sin fordi de føler at de ikke er bra nok.

Skam for den man er

Skam kan komme fordi man har gjort noe man synes er flaut eller fordi man har dummet seg ut. Hvis man sammenligner seg med andre, kan man også føle skam. Mange skammer seg for hvordan de ser ut, for ting de ikke har fått til i livet, eller fordi de har lite penger. Da kan de føle seg mindre verdt enn andre.

Å skamme seg for den man er, er ikke bra for selvtilliten eller for den psykiske helsa.

Skam for noe man har gjort

Å skamme seg når man har gjort noe galt, kan noen ganger være nyttig. Når man skammer seg over noe man har gjort feil, er det et tegn på at man selv synes det var feil. Da er det større sjanse for at man ikke gjør det igjen.

Skam kan være et tegn på at man vet hvordan man skal forholde seg til sosiale normer og regler. Hvis man blir tatt for å ha løyet eller stjålet noe fra butikken, kan man skamme seg. Hvis man skammer seg på grunn av noe man har gjort, er dette ofte ubehagelig nok til at man ikke gjør det samme en gang til.

Noen foreldre bruker skam som en del av oppdragelsen. Dette er ikke bra og kan føre til at barn skammer seg over hvordan de er.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jan Ivar Røssberg
Professor i psykiatri, Universitetet i Oslo