Hvis det står om liv og helse, ring 113
Ring nærmeste legevakt på 116 117

Mental Helse Hjelpetelefonen
Telefon: 116 123 (hele døgnet)
Chat: Sidetmedord.no 

Alarmtelefonen for barn og unge
Telefon: 116 111 (hele døgnet)
Chat: 116111.no

Røde Kors: Kors på halsen
For alle under 18 år
Telefon: 800 33 321
Chat: korspahalsen.no

Kirkens SOS
Telefon: 224 00 040 (hele døgnet)

Vold og overgrepslinjen
Telefon: 116 006

Selvskading er når noen skader seg selv med vilje. Det kan for eksempel være å kutte eller brenne seg. Selvskading henger ofte sammen med at man har det vondt eller har psykiske sykdommer. De som starter med selvskading, gjør ofte det i tenårene. Problemet kan vare i mange år.

Den vanligste grunnen til at noen skader seg, er at de føler at det hjelper dem å mestre vonde følelser. Den som skader seg, kan tenke at det er enklere å føle fysisk smerte enn psykisk smerte. Derfor skader hen seg for å føle smerte i kroppen i stedet for inni seg, eller «få ut» vonde følelser.

Selvskading løser ikke problemet som er grunnen til at personen har det vondt. Men fordi selvskading demper de vonde følelsene med en gang, kan det være vanskelig å slutte.

Den vanligste typen selvskading er å kutte seg. Mange som skader seg selv, skammer seg og skjuler skadene og arrene sine.

Når noen skader seg selv, er det som oftest ikke for å ta livet sitt. Likevel fører skadene noen ganger til at de dør.

Årsaker

Det kan være flere grunner til at noen skader seg:

  • De prøver å ta bort uro og smerte inni seg ved å «flytte» smerten.
  • De har problemer med å sette ord på sine egne følelser.
  • De vil at andre skal legge merke til at de har det vondt
  • De har opplevd traumer
  • De er veldig stresset.

Behandling

Forskning viser at sjansen for å bli frisk er større hvis man får hjelp tidlig. Men selv om man har vært syk i mange år, er det mulig å bli frisk.

Vanlig behandling er:

  • samtaler med psykolog eller psykiater
  • å finne ut om det er noen andre psykiske problemer som gjør at man føler behov for å skade seg selv
  • hjelp til å takle de utfordringene som gjør at man vil skade seg
  • andre aktiviteter som flytter fokuset bort fra det som er vanskelig. Dette kan for eksempel være musikk, gå en tur eller å gjøre noe man liker

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jan Ivar Røssberg
Professor i psykiatri, Universitetet i Oslo