Store sekker med kunstgjødsel helles over i en traktortilhenger som brukes til å spre gjødselen utover en åker.

Nitrogen blir brukt til å lage ammoniakk, som igjen blir brukt til å lage kunstgjødsel. Det blir brukt til å dyrke mat.

Av .
Lisens: CC BY 2.0

Nitrogen er et grunnstoff. Det har symbolet N. Det er en gass uten farge og lukt.

Nitrogengass er den mest vanlige gassen i luft. Omtrent 80 % av lufta er nitrogengass. Alt som er levende er avhengig av nitrogen på en eller annen måte.

Kokepunktet til nitrogen er −195,8 grader celsius.

Det finnes mye nitrogen i naturgass, og noe i varme kilder. Varme kilder er der varmt vann kommer opp av jorda.

Bruk

En svært viktig ting man bruker nitrogengass til, er å lage kunstgjødsel, som bønder bruker når de dyrker mat i landbruket.

Historie

Før ble nitrogen kalt kvelstoff på norsk. Det er fordi nitrogengass kan fortrenge luften man trenger for å puste. Det kan gjøre at man blir kvalt.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Unni Eikeseth
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet