En tegning som viser jordkloden skåret opp i en skive. Nederst, som da er innerst i Jorda, er indre kjerne, så kommer ytre kjerne, mantel, øvre mantel og jordkorpe.

Jordskorpa er den ytre delen av Jorda. Illustrasjonen viser et tverrsnitt av Jorda. På illustrasjonen er jordskorpa det som er over mantelen.

Illustrasjon av jordskorpen.
Av /Wikipedia.
Lisens: CC BY 2.0

Jordskorpen er det ytterste laget av Jorda. Både fjell, daler, flate landområder, øyer og havbunnen hører med til jordskorpen.

Jordskorpen er 5–70 kilometer tykk. Den er forskjellig over hele Jorda, det varierer når den ble til, hvordan den er satt sammen og hvor tykk den er.

Jordskorpen er kaldere enn innsiden av Jorda.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Torgeir Opeland Røthe
Førsteamanuensis i kvartærgeologi, Høgskulen på Vestlandet