Mekling er en måte å finne løsninger på problemer. Mekling brukes til å løse konflikter og krangler. Det er mange former for mekling.

Når man mekler er det de som er i konflikten som skal finne løsningen på problemet sammen. De kalles parter i konflikten. I en mekling har de en person som hjelper dem å finne løsningene, denne kalles mekler.

Mekleren er bare en hjelper og skal ikke være på noen av partene sin side. Det er ofte mekleren som skriver ned det man har blitt enige om i en avtale som alle partene må skrive under på.

Fredsmekling

Fredsmekling er når to land som kriger møtes for å forhandle om fred. I en fredsmekling deltar fredsmeklere fra et eller flere land som ikke er del av krigen.

Skilsmisse

Hvis to voksne som er gift og har barn under 16 år sammen, vil skille seg fra hverandre, må de møte en mekler før de kan få skilsmisse. Sammen med mekleren snakker de blant annet om hvordan de skal ta vare på barna når de ikke skal være sammen lenger.

Konfliktråd

Konfliktråd er en form for mekling. Hvis en ungdom har gjort noe som har ført til at noen andre får problemer kan de møtes i et konfliktråd. Der må de sammen finne ut hvordan problemene kan løses. Mekleren hjelper dem med å bli enige.

Mekling i arbeidslivet

I Norge, og mange andre land, er det lover og systemer i arbeidslivet for at arbeidsgivere og arbeidstakere skal lage avtaler om blant annet lønn og arbeidstid.

Hvert år er det lønnsoppgjør i mange norske bedrifter hvor man ser på avtalene, og om noe skal endres. Det er også slike lønnsoppgjør i staten og kommunene. Hvis man ikke blir enige, hender det at man må møtes hos en spesiell mekler for å finne løsninger. Sjefen for alle disse meklerne kalles riksmekler. Hvis konflikten ikke blir løst, kan det bli streik.

Rettsmekling

I sivile rettssaker i domstolene skal dommeren oppfordre partene til å bli enige uten rettsmøte. Dommeren selv eller en spesiell mekler kan hjelpe partene å bli enige. Dette kalles rettsmekling.

Eiendomsmekling

I eiendomsmekling er det ikke en konflikt eller et problem som skal løses. Eiendomsmekleren skal hjelpe både de som skal selge, og de som skal kjøpe en eiendom.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jon Gisle