Digital tegning av en rettssal. Med ryggen til står en mann med blå genser. På gulvet til høyre for han med blå genser står en mann i lys dress. Oppe på et podium sitter tre personer. Personen i midten har svart kappe. Over dem henger det norske riksvåpenet, som er en gul løve på rød bunn. Illustrasjon
I en straffesak i tingretten er det tre dommere. Én er jurist og to er ikke jurister. Den som er jurist er fagdommer og har på svart kappe. Den som er tiltalt har en advokat som kalles forsvarer.
Illustrasjon
Av /Shutterstock.

Dommer er en person som jobber i domstolene i det norske rettssystemet. Det finnes også dommere i sport og idrett.

Rettssaker ledes av én eller flere dommere. I noen saker er det helt vanlige folk som er med på å dømme, det kalles å være meddommer.

Oppgaver

En dommer leder rettsmøter, og dømmer i rettssaker. Vanlige arbeidsoppgaver for en dommer er blant annet:

I en rettssak

I en rettssak får dommerne se og høre bevisene i saken. Dommerne må også vurdere hvilke rettsregler (for eksempel lover) som gjelder og hvordan de skal bruke disse reglene.

Når alle partene i en rettssak har blitt hørt er det dommeren eller dommerne som skriver dommen.

I noen typer saker er det bare én dommer. I noen rettssaker i tingretten og lagmannsretten er det både fagdommere og meddommere.

Utdanning

For å bli fagdommer i en domstol må man først bli jurist. Da må man studere juridiske fag på et universitet og ta en mastergrad i rettsvitenskap. Det er vanlig at man jobber noen år som jurist før man blir dommer.

Fagdommere til tingrettene, lagmannsrettene og Høyesterett blir utnevnt i statsråd.

Meddommere

Meddommere er vanligvis ikke jurister, men kan være det. Det er et viktig prinsipp i det norske rettssystemet at vanlige folk skal være med å dømme andre vanlige folk. Det kalles å dømmes av sine likemenn.

I idrett

Idrettsdommere må kunne reglene for den idretten de skal dømme i. Det lærer de på kurs hos organisasjonen til idrettene. For eksempel går fotballdommere i Norge på kurs hos Norges fotballforbund.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jon Gisle