Svart-hvitt-foto av en mann med skjegg og en pipe i munnen sitter på en stubbe med to små barn på fanget. Han har en skyggelue som skjuler øynene. Ved siden av ham står en person som lener seg mot skulderen hans. Personen ved siden av ser ned og har en hatt som skjuler ansiktet. I bakgrunnen er det noen trær.
Che Guevara fra Argentina er kjent for å ha vært med i flere geriljagrupper. Han var blant annet med i revolusjonen på Cuba på slutten av 1950-tallet. På bildet er han i Bolivia, hvor han var med i et opprør i 1967. Geriljakrigere holder seg ofte skjult ved å blande seg med vanlige folk som bor i området der de kriger.
Av /Museo Che Guevara, Havana Cuba.

Gerilja er en gruppe som kriger mot en større og sterkere fiende. Geriljaer er ikke en del av statens militære styrker.

Gerilja kalles ofte geriljagruppe. Personer som er med i geriljaen, kalles geriljakrigere eller geriljasoldater.

Geriljaer kan blant annet kjempe mot:

  • militæret eller myndighetene i et land
  • mot andre geriljaer eller grupper i samme land
  • mot militære styrker fra et annet land som angriper landet geriljaen tilhører

De som er med i geriljaen får ofte støtte fra andre i sitt område. Geriljasoldatene kan få hjelp og beskyttelse fra befolkning, for eksempel med skjulesteder, mat og informasjon.

Geriljakrig

Gerilja brukes også om måten geriljagrupper slåss på. Den kalles geriljakrig. En gerilja har færre krigere og våpen enn motstanderen, og må derfor slåss på en annen måte.

Etter hvert som en geriljakrig utvikler seg kan geriljastyrkene bli store, og mer og mer ligne en hær.

Geriljakrig er brukt i mange konflikter. Blant annet startet revolusjonen på Cuba som en geriljakrig. Det samme gjorde frigjøringskrigen i Vietnam. I kampen mot apartheid i Sør-Afrika, Namibia og Zimbabwe tok frigjøringsbevegelsene i bruk geriljakrigføring. I våre dager er Colombia er et eksempel på et land der det har vært mye geriljakrig.

Geriljakrigere

Geriljagruppene angriper som oftest militæret i et land, som del av en krig eller borgerkrig. Men det finnes også eksempler på geriljaer som har angrepet sivile. Derfor kan det noen ganger være vanskelig å si om en gruppe er geriljakrigere eller terrorister. Terrorister ønsker aller mest å spre frykt i et samfunn, som oftest ved å angripe sivile.

Historie

Da Norge var okkupert under andre verdenskrig fikk noen norske soldater opplæring i geriljakrig, og angrep tyske mål. Den tyske okkupasjonsmakten så på dem som terrorister. Nazistene drev selv med omfattende bruk av terror.

En av de mest kjente geriljakrigerne i historien var Che Guevara, som kjempet på Cuba. En av de mest kjente norske geriljasoldatene var Max Manus.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Dag Leraand