En hær er en militær styrke. Som oftest brukes det om den delen av militæret som skal kjempe på land hvis det blir krig. Andre deler av militæret i et land kan for eksempel være luftforsvaret, som skal kjempe i lufta.

I de fleste land er hæren den største delen av militæret.

Gjennom historien har en hær flere ganger kjempet for en person. Som oftest var personen leder av et land som ville utvide riket sitt. Lederen deltok selv deltok i krigene og ledet soldatene sine. Eksempler på dette er Napoleons hær, eller hæren til Djengis khan.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Dag Leraand