Foto

Kanadagås gjer seg klar til å ruge.

Kanadagås i reir
Av /Shutterstock.

Å ruge er når fuglar ligg oppå egga sine for å halde dei varme. Fuglane må liggje på egga heilt til dei er klekte og ungane kjem ut av egget. Mange fuglar mistar fjøra på magen medan dei rugar. Då er det lettare å halde egga varme nok.

Det er veldig ulikt kor lang tid fuglar må ruge på egga før ungane kjem ut av skalet. Små fuglar har kortare rugetid enn store fuglar.

Les meir i Vesle norske leksikon

Faktasjekk av

Morten Helberg
Høgskolelektor, Høgskolen i Østfold