gjess som flyr i flokk
Tundragåsen er en trekkfugl som hekker i landene rett sør for Nordpolen. Om vinteren flyr de sørover til land sør i Europa.
Foto av tundragjess
Av .

Trekkfugler er fugler som flytter mellom ulike områder i løpet av året. De har da ett område hvor de legger egg og får unger, og et annet område hvor de oppholder seg om vinteren.

Mange fugler kommer til Skandinavia om sommeren fordi dagene der er lange og lyse. Da er det god tilgang på mat de kan gi til ungene. Om vinteren er det for kaldt for fuglene å være der og da flyr de sørover mot områder nær ekvator.

Fugler som ikke er trekkfugler, kalles standfugler. De oppholder seg i det samme området hele livet.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Morten Helberg
Høgskolelektor, Høgskolen i Østfold