Sommereik. Bladene har kort stilk og nøttene har en lang stilk

/Store norske leksikon.
Lisens: Begrenset gjenbruk
Foto
Treet på bildet er «Den gamle mesteren» ved Krøderen.

Eik er et løvtre. Eiketrær kan bli flere hundre år gamle. Eik er det treslaget i Norge som får tykkest stamme.

Gamle eiketrær har tykke trestammer som kan være hule inni. Mange sopper og insekter lever i disse hule trestammene. Derfor har gamle eiketrær ekstra beskyttelse gjennom lover.

Beskrivelse

Eik er et tre som får tjukk stamme og sprekker i barken når et blir gammelt. Bladene er mørkegrønne og kan ligne på en fjær.

Hvert tre har både hannblomster og hunnblomster. Vinden blåser pollen fra hannblomsten til hunnblomsten slik at den kan befruktes. Da kan eika lage frukt som blir frø til nye eiketrær.

Frukten til eika er en nøtt. Frøet som er inni det harde skallet er mat for mange dyr, blant annet kråker og ekorn. Flere av dyrene samler og gjemmer nøttene til senere. Hvis de glemmer noen nøtter, kan disse spire langt unna treet. Slik kan eika spre seg til nye steder.

Utbredelse

Eika kom til Skandinavia fra land lenger sør etter siste istid. Før vokste det store eikeskoger i Norge, særlig på Sørlandet. Disse eikeskogene ble hugget for å bygge seilskuter. De eikeskogene som finnes i dag, er bare små rester av de store skogene som fantes tidligere.

Sommereik og vintereik

To arter av eik vokser vilt i Norge. Det er mest forskjell på blader og stilker. Sommereik er den mest vanlige. Vintereik kalles vintereik fordi bladene pleier å sitte på kvistene om vinteren.

Vintereik og sommereik er så like at de kan blande seg og danne nye eiketrær som verken er sommereik eller vintereik. Slike blandingstrær kalles hybrider.

Hjem for andre arter

Store eiketrær er har ekstra beskyttelse gjennom lover fordi de er viktige for andre arter, som sopp og insekter. Noen av sopper og insekter lever bare i gamle eiketrær. Siden store gamle eiketrær er sjeldne, kan også artene som lever i eller på dem sjeldne.

Viktige eiker

Noen eiketrær er så store og gamle at de er blitt landemerker. Fordi gamle eiketrær som regel er hule, er det vanskelig å vite alderen. Vanligvis ser man alderen på trær ved å telle årringer. Eiketrær kan vokse i 300 år for så å bli syke av råte, men likevel leve videre i 300 år til. Så kan trærne stå som halvdøde eller døde stammer i 300 år til.

Den mest kjente eika i Norge er kanskje «Den gamle mesteren» i Krødsherad. Jørgen Moe, som samlet inn eventyr, har skrevet om den.

En annen kjent eik er Tordenskioldeika i Horten. Tordenskiold var en norsk sjøoffiser under de nordiske krigene på starten av 1700-tallet. Han skal ha brukt eika når han skulle fortøy skipet sitt der.

Navn

Eik er et norsk guttenavn.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Unni Vik
Førsteamanuensis, OsloMet – storbyuniversitetet