Meddommer er en person som er med og dømmer i noen rettssaker. Man er aldri meddommer alene, det er alltid en fagdommer og minst én meddommer til.

Fagdommeren er utdannet jurist. Meddommere trenger ikke være jurister. Det er et viktig prinsipp i det norske rettssystemet at vanlige folk skal være med å dømme andre vanlige folk. Det kalles å dømmes av sine likemenn.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jon Gisle