Digital tegning av en rettssal. Med ryggen til står en mann med blå genser. På gulvet til høyre for han med blå genser står en mann i lys dress. Oppe på et podium sitter tre personer. Personen i midten har svart kappe. Over dem henger det norske riksvåpenet, som er en gul løve på rød bunn. Illustrasjon

I en straffesak i tingretten er det tre dommere. Én er jurist og to er ikke jurister. Dommeren som er jurist er fagdommer, og har på svart kappe. Den som er tiltalt har en advokat som kalles forsvarer.

Illustrasjon
Av /Shutterstock.

En straffesak er en rettssak om noe straffbart.

I en straffesak er det en eller flere tiltalte. Den tiltalte er den som er anklaget for å ha gjort noe straffbart. Det er påtalemyndigheten, det vil si staten, som er anklager. Den prøver å bevise at den eller de som er tiltalt har brutt loven, og sier hvilken straff de mener tiltalte bør få.

Den tiltalte har vanligvis en advokat, som kalles forsvarer. Advokaten som kommer fra påtalemyndigheten kalles aktor. Aktor er en politiadvokat eller en statsadvokat.

Hvis saken for eksempel handler om at noen har blitt skadet med kniv, må både den som har blitt skadet og den som er tiltalt for å ha brukt kniv forklare seg for retten. Den som har blitt skadet kalles fornærmede. Så er det ofte vitner som forteller hva de har sett eller opplevd. I tillegg kan det være andre bevis, for eksempel dokumenter fra legen som ga fornærmede helsehjelp.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Ivar Husby
Politihøgskolen