Sport er en aktivitet man gjør for konkurranse, spenning eller for å komme i bedre form. Sport er omtrent det samme som idrett. De to ordene brukes av mange som synonymer. Sport brukes også om lek og ulike spill.

Ordet sport

Det er vanskelig å sette noen klare grenser mellom ord som sport, idrett, spill og lek. I Norge bruker mange ordet sport når man ikke bare bruker sin egen kropp i aktiviteten. Hestesport, motorsport og sportsfiske er eksempler på aktiviteter hvor man trenger noe annet enn seg selv for å være med.

Ordet sport brukes også ofte om aktiviteter der man bruker hodet mer enn kroppen. For eksempel e-sport eller sjakk.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jørn Sundby