To soldater ligger på en gressbakke. Den ene holder ei due i hendene. Den andre fester en liten kapsel til duas bein.
Soldater sender en melding med brevdue under andre verdenskrig.
Foto av soldater og brevdue
Av /Getty Images.

Brevdue er tamme duer som brukes til å sende meldinger fra et sted til et annet. De brukes også til konkurranser der de flyr om kapp.

Brevduer i historien

Brevduer har vært brukt til å sende meldinger i mange tusen år. For 5000 år siden hadde de duepost i det gamle Egypt. Brevduene fløy med beskjeder og nyheter på kryss og tvers i hele landet. Grekerne og romerne hadde også brevduer i antikken.

I Europa begynte man med brevduer fra 1500-tallet. Brevduer har også vært brukt i krig. Spioner brukte duer til å sende hemmelige meldinger under både første og andre verdenskrig.

Noen brevduer klarte ikke å finne veien hjem eller de rømte mens de var ute og fløy. De måtte finne seg et nytt sted å bo i byer og tettsteder. Byduene man kan se i byer over hele verden, stammer fra disse brevduene som ikke dro hjem.

Brevduepost

Svart-hvitt foto
Brevdue med kapsel festet på ryggen, på jobb for den amerikanske hæren.
Brevdue
Av /Getty Images.

Når man skal sende en melding med brevdue, skriver man meldingen på en liten papirlapp. Lappen legges i en lett, liten boks som kalles kapsel. Kapselen festes rundt foten til duen. Den kan også festes i en sele som duen har på seg som en ryggsekk.

Brevduer kan brukes til å sende meldinger fordi de er veldig flinke til å finne veien hjem. Forskere har ennå ikke klart å finne ut hvordan de finner veien. Noen mener de har et slags kompass i nebbet, og at de bruker jordens magnetfelt til å finne fram. Andre mener de ser på solen for å finne ut hvor de er og hvor de skal fly for å komme hjem.

Levevis

Brevduer bor i små hus som kalles dueslag. De spiser en blanding av mais, korn og forskjellige bønner, linser og erter.

Både brevduer og duer som ikke er tamme, har samme kjæreste hele livet. Det vanlige er at de får to egg. Foreldrene ligger og ruger på eggene i 18 dager før de klekker. Dueungene er blinde og uten fjær når de kommer ut av egget. Begge foreldrene passer på ungene og mater dem. Ungene kan fly når de er tre til fire uker gamle.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Eirik Brazier
Førsteamanuensis i historie, Universitetet i Sørøst-Norge