Foto
Et kompass er til god hjel når man skal finne fram på et papirkart. Kompasset på bildet har en runding man kan vri på. Den blir kalt kompasshuset, og man bruker den til å finne ut hvilken vei kartet skal ligge. Det er vanlig å bruke kompass til orientering.
Kart og kompass
Av /Shutterstock.

Et kompass er et verktøy man kan bruke for å finne retningen. Man kan for eksempel bruke det når man skal finne veien ute i naturen eller til sjøs. Kompass er viktig i navigasjon.

Typer

Det finnes ulike typer kompass. Det vanligste er magnetkompass, et annet er gyrokompass. Det finnes også et slags kompass i mobiltelefoner og en del andre datamaskiner.

Magnetkompasset er et rundt kompass med ei nål som peker mot den magnetiske nordpolen. Det er det stedet på jorda der magnetfeltet er sterkest. Nåla peker mot dette punktet. Derfor kan man bruke kompasset til å finne ut hvilken retning nord er.

Det finnes ulike typer magnetkompass. Noen vanlige er:

  • Kompass til orientering, kalt lommekompass
  • Skipskompass
  • Flykompass

Gyrokompasset viser retningen til den geografiske nordpolen. Dette kompasset trenger strøm.

Kompass er også en del av mange GPS-apper og GPS-enheter. Når man bruker disse, kan man se hvilken retning man går i, selv om man ikke har et fysisk kompass.

Å bruke kompass

Når man skal bruke et magnetkompass, legger man det på et flatt underlag og venter til nåla har roet seg. Hvis man skal bruke et kart, legger man kartet under kompasset. Linjalen på kartet legger man i retningen man vil gå. Så dreier man huset på kompasset slik at nord ligger i samme retning som gradenettet på kartet. Da vil kurspila peke mot målet, og man kan finne ut hvilken retning man skal gå. Et kompass er veldig nyttig når man for eksempel driver med orientering eller når man skal finne fram på havet i en båt.

Magnetfeltet på Jorda kan variere litt avhengig av hvor man er. Derfor er det viktig å sjekke kompasset ofte for å sikre at det peker mot det rette stedet.

Historie

Det er usikkert hvem som fant opp kompasset, men man vet at det har vært brukt i flere tusen år. Kineserne brukte kompass til å navigere på sjøen for mer enn 2000 år siden. Da var kompasset laget av et stykke magnetisk jern.

Etter hvert som teknologien utviklet seg, ble kompasset laget av krystall og messing. De nye kompassene var mer nøyaktige og enklere å bruke. I dag finner man elektroniske kompass blant annet i mobiltelefoner og som brukes i GPS-apper.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Norvald Kjerstad
Dosent, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet