Faktaboks

Rigoberta Menchú Tum
Født
1. september 1959, Laj Chimel, Guatemala
Rigoberta Menchú Tum

Rigoberta Menchú Tum

Av /NTB Scanpix ※.

Rigoberta Menchú Tum er en aktivist og politiker fra Guatemala. I 1992 fikk hun Nobels fredspris. Den fikk hun for å ha jobbet for sosial rettferdighet og urfolks rettigheter. Hun kommer fra urfolket k’iche’, som er et av omtrent 20 mayafolk i Guatemala.

Bakgrunn

Familien til Menchú var bønder i en fattig bygd i fjellene. De fleste som bor i fjellene i Guatemala er mayaer. De som har store gårder i lavlandet eller bor i byene er ofte rikere og bedre utdannet.

Menchús foreldre jobbet for at familien skulle få et bedre liv. Faren var aktiv i sosialt arbeid i Den katolske kirke. Moren var jordmor.

For å tjene penger måtte mange mayaer jobbe med å høste kaffe på store gårder. Dette var hardt arbeid og dårlig betalt.

Faren mente at Rigoberta var det av barna hans som passet best til å få en utdanning. Hun fikk derfor gå på skole i stedet for å jobbe.

På 1970- og 1980-tallet var det borgerkrig i Guatemala. En av grunnene var de store forskjellene mellom fattige og rike. En annen grunn var at de militære hadde tatt over all makten.

Faren til Menchú ble med i en organisasjon for bønder. De mente at det sosiale arbeidet var en del av kampen mot militærstyret og for sosial likhet.

Krig og drap

Rundt 1980 kom krigen dit familien bodde. Geriljaen prøvde å ta makten over bygda og hæren brukte brutale grep for å stoppe dem.

Organisasjonen som Menchús far var med i okkuperte Spanias ambassade i mars 1980. Ambassaden ble stormet av politiet og alle demonstrantene døde i brann.

Etter dette var hæren ute etter Menchús familie. Moren og brødrene ble drept på grusomme måter. Søsteren ble soldat i geriljaen.

Menchú gikk på internatskole et annet sted i Guatemala. Det betyr at hun også bodde på skolen. Etter drapene på familien flyktet hun til nabolandet Mexico.

Betydning

I Mexico arbeidet Menchú i organisasjonen som faren hadde vært med i. Hun ble sendt til Europa for å gjøre borgerkrigen og situasjonen til mayafolkene mer kjent.

Hun skrev en selvbiografi sammen med en fransk forsker. I boka brukte hun seg selv og sin familie som eksempler for å fortelle historien til alle fattige mayaer.

Fredspris

Boka ble kjent og lest i hele verden. Den var med på å få FN til å overtale de som kriget i Guatemala til å forhandle om fred.

Menchú fikk Nobels fredspris i 1992. Hun var den første personen fra et urfolk som fikk prisen. FN gjorde henne også til ambassadør for alle verdens urfolk.

I 1994 kunne hun reise hjem til Guatemala. I desember 1996 ble fredsavtalen som gjorde slutt på borgerkrigen undertegnet.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Stener Ekern
Professor emeritus, Universitetet i Oslo