Fotografi av et slettelandskap med hus. Slettene er omkranset av fjell, og har også kyst mot en fjord.
Lavland i Lofoten som ligger mellom fjellene og kysten.
Av /Shutterstock.

Lavland er et område som ligger lavere enn 200 meter over havet. Lavland består ofte av sletter.

I Norge finnes lavland ofte mellom kysten og fjellområder.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Karianne Lilleøren
Førstelektor i naturgeografi, Universitetet i Oslo