Amerika er et kontinent som består av de to verdensdelene Nord-Amerika og Sør-Amerika.

Av og til brukes ordet Amerika om landet USA, som ligger i Nord-Amerika. På norsk heter USA Amerikas forente stater.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Sten Lundbo
Siviløkonom, tidligere ambassadør