Foto
En liten bekk som renner ut i havet i nærheten av Nordkapp i Finnmark
Bekk ved Nordkapp
Av /Shutterstock.

Ein bekk er ei lita elv. Når mange bekkar møtast og renn saman, blir dei til ei elv.

I periodar med lite nedbør kan bekkar tørke heilt ut. I periodar med mykje nedbør kan vatnet fløyme over og bekken finn ein ny veg å renne.

Det er ikkje ei klar grense for skilnaden mellom bekk og elv, anna enn at bekkar er mindre enn elver.

Les meir i Vesle norske leksikon

Faktasjekk av

Karianne Lilleøren
Førstelektor i naturgeografi, Universitetet i Oslo