Brigade Nord
Soldater fra en avdeling av Hæren som heter Brigade Nord på oppstilling i 2019.
Av /Forsvaret.

Hæren er den delen av det norske Forsvaret som skal kjempe på land hvis det blir krig. Den skal forsvare landområdene som tilhører Norge.

Hæren er den eldste og største av forsvarsgrenene i Norge. Den ble grunnlagt i 1628.

Oppgaver

Den viktigste oppgaven for hele forsvaret i Norge er å hindre krig. Men hvis det blir krig, skal Hæren forsvare norske landområder mot angrep og invasjon.

Hæren har øvelser, både i Norge og utlandet, sammen med militære styrker fra andre land. Hæren er den delen av det norske forsvaret som har sendt flest soldater til andre land, i det som kalles internasjonale operasjoner. Disse har ofte som mål at det skal bli fred der det er krig, eller hindre at krig bryter ut.

Hæren er den delen av Forsvaret som tar imot flest ungdommer til førstegangstjeneste.

Organisering

Foto av soldater som marsjerer i to rekker utenfor slottet. De har sorte uniformer med hvite striper på siden av buksene, og hvite og grønn pynt på skuldrene. Foran går en offiser i nesten lik uniform, men uten noe grønt på skuldrene. Han holder et sverd med spissen pekende opp, tett inntil kroppen.

Soldatene i Hans Majestet Kongens Garde er menige som avtjenter verneplikten. Gardens oppgave er blant annet å passe på Slottet i Oslo. Når en gruppe soldater bytter med en annen kalles det vaktavløsning.

Soldater fra garden utenfor Slottet i Oslo
Av /Forsvaret.

Hæren er organisert i flere avdelinger. Blant de mest kjente er Garden (Hans Majestet Kongens Garde) og Telemark bataljon.

Den største delen av Hæren finnes i Indre Troms, samt i Finnmark, Østerdalen og Oslo.

Forsvaret i Norge

Forsvaret i Norge er delt i inn i mange store og små deler. Tre av hoveddelene kalles grener eller forsvarsgrener. Disse grenene er:

Heimevernet er egentlig ikke en egen forsvarsgren, men regnes ofte som det likevel.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Dag Leraand