Sosiolekt er en variant av et språk som man forbinder med en sosial gruppe. Ofte snakker ikke to personer likt, selv om de kommer fra samme sted. Når forskjellene kommer av at de tilhører hver sin sosiale gruppe, er det snakk om sosiolekter.

To sosiolekter kan velge forskjellige ord for samme ting, bøye ord forskjellig og ha forskjellig uttale av ordene.

Eksempler:

  • Jei eller æ i Trondheim
  • Barnene eller ungene i Bergen
  • Deres eller demses på deler av Østlandet

I de fleste norske byer fins det minst to forskjellige sosiolekter. Hvilken sosiolekt man bruker, henger ofte sammen med hvor høy utdanning, inntekt og sosial status man har. Hvilken sosiolekt noen bruker, forteller ikke alltid hvilken gruppe de tilhører: Den kan også si noe om hvilken gruppe de ønsker å tilhøre.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Rolf Theil
Professor emeritus, Universitetet i Oslo