Sparing er å bruke mindre penger enn man tjener og beholde pengene selv. Noen ganger sparer folk for å kjøpe noe spesielt. Da sparer de gjerne i kort tid. Andre ganger sparer folk for å ha penger til noe i framtida eller for sikkerhets skyld.

Folk sparer av mange grunner, for eksempel:

  • De ønsker seg noe dyrt.
  • De vil ha penger klare i tilfelle de plutselig skulle trenge dem (buffer).
  • De vil tjene penger, i form av renter eller avkastning.
  • De vil jobbe mindre eller gå av med pensjon.
  • De har lyst til å gi arv til, for eksempel, barn eller barnebarn.

Sparing kan skje på mange måter. Det vanligste måten å spare penger på, er å spare dem i en bank. Det går også an å spare i aksjer og fond eller ved å kjøpe eiendom.

Det motsatte av sparing er gjeld. Da bruker man mer enn man tjener og låner penger fra banken.

Sparing i bank

De fleste har sparepengene sine i en bank. Hver person har da én eller flere kontoer der pengene står. Alle som har penger i banken, får renter av pengene sine. Renter er en pengesum som banken gir til kundene sine. Hvis renten for eksempel er to prosent, får kunden hvert år to kroner for hver hundrelapp de har spart. Jo flere penger som står på kontoen, jo mer får kunden i renter.

Bankene har flere typer kontoer. Hver kunde velger hvilken type konto som passer best for dem og hvilken bank. Forskjellen mellom kontoene kan være hvor høy renten er, hvor ofte kunden kan ta ut penger, og hvor mye penger de må sette inn for å få den høyeste renten. Bankene konkurrerer om å tilby kundene de beste sparekontoene.

Sparing til bolig

Å kjøpe seg bolig er dyrt. De aller fleste må få boliglån fra banken for å kjøpe bolig. Bankene har ikke lov til å låne bort alt en bolig koster. Derfor må den som vil kjøpe ha spart noen penger selv, det heter egenkapital.

For å hjelpe unge mennesker med å spare til bolig, finnes det en egen ordning som heter BSU (Boligsparing for ungdom).

Sparing til pensjon

Når folk som jobber når en viss alder, må de gå av med pensjon. Da slutter de å jobbe, og får ikke lenger inntekt fra arbeid. Da lever en av penger en har spart i stedet. Mye av denne sparingen gjøres gjennom at en betaler skatt eller er med i pensjonsordninger der en jobber. I tillegg kan det være lurt å spare selv for å være sikker på å ha nok penger som pensjonist. Det finnes ulike ordninger for å hjelpe folk til å spare til pensjon, som for eksempel Individuell pensjonssparing (IPS).

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Ellen Katrine Nyhus
Professor i markedsføring, Universitetet i Agder